Nutricia A/S

case-header-nutricia

Udvikling af workshop­forløb til Nutricia

Udfordringen

Nutricia havde et ret godt overblik over hvilke nyhedsbreve der skulle sendes ud, og fra hvilket nyhedsbrevsystem. Men de var også klar over at de havde nogle huller i deres viden omkring permissions, integration med CRM system, hvilke ressourcer der skal afsættes, hvordan de fik sales reps klædt på etc. – og ville desuden gerne have en klar projektplan for nyhedsbrevene.

Det er vigtigt for os at komme godt i gang med vores nyhedsbreve nu, og at vi får gjort det rigtigt fra starten.

Kristina Krogh Hansen, Brand & Channel Manager – Paediatrics

Herunder var det vigtigt for Nutricia at et kerneteam på fire mennesker, blev klædt på til at kunne udføre og arbejde optimalt med deres emailmarkedsføring fremover.

Løsningen

Efter et opstartsmøde blev vi enige om at den bedste fremgangsmåde var at lave et forløb med en række workshops, samt løbende samarbejde og rådgivning.

1. Skræddersyet workshoprække

For at sørge for at Kerneteamet blev klædt solidt på, og i fremtiden kunne arbejde optimalt med emailmarkedsføringen – udviklede vi en workshoprække.

Det blev til  fire workshops a 4 timer, hvor vi kom omkring:

  • Teori og jura – the basics.
  • Strategi, permissions, modtagergrupper og segmenter.
  • Indhold og produktionsplan.
  • Teknisk undervisning i MailChimp i egne skabeloner.

Disse workshops/undervisningsgange bestod af en blanding af konkrete anbefalinger, øvelser og does and dont’s, altsammen med udgangspunkt i den virkelighed – udfordringer og muligheder – der præger kerneteamets hverdag i Nutricia.

Nutricias nyhedsbrev før og efter kærlig behandling hos os.

2. Podio – et dedikeret projektrum

Vi oprettede et Podiospace til teamet fra Nutricia så alle dokumenter, beslutninger, slides, opsummeringer mv. findes i et projektrum under hele processen. På den måde undgik vi at viden og dokumenter gik tabt eller blev overset. Dette blev ydermere brugt som support under hele processen, hvor temaet kunne stille spørgsmål.

Dette projektrum skulle ydermere kunne bruges som support fremadrettet, hvis Nutricia ønskede en sådan løsning. Vi oplever at folk i teams, bliver ret selvkørende, og ikke har brug for den del, så support fremadrettet var ikke inkluderet i løsningen.

3. Udvikling og opsætning af skabeloner samt integration med CRM

Under arbejdet i workshops’ne kom vi frem til, hvilke skabeloner de havde brug for og iøvrigt fik vi i samarbejde med Nutricia identifiiceret og ikke mindst prioriteret hvilke data der skal udveksles mellem CRM,og MailChimp.

Lignende processer køres nu også i Nutricia Sverige og Nutricia Norge, som drager en masse fordele af det som er udviklet til Nutricia DK.

  • Nutricia Danmark
  • 2016
  • Nyhedsbrev
  • Workshop
  • Integration